Aciz Vesikası Nedir?

birevim kredisiz ev

Aciz vesikası borç alacak ilişkisinde önemli bir evraktır. Bu vesika icra dairesi tarafından verilmektedir. Borçlu olan tarafın borcunun tamamını ödemek için yeterli mal miktarı bulunmadığını gösteren belgeye verilen isimdir. Bu durumu belirten belgeye aciz vesikası denilmektedir.

Açık bir şekilde belirtmek gerekirse alacağını takip etmek için icra takibi başlatan kişinin talebi icra dairesine ulaşacaktır. Burada aşık bir şekilde bu ödemenin mal varlığı üzerinden yapılmadığını belirtmek üzere aciz vesikası verilmektedir.

Aciz vesikasının içerisinde alacaklıya ait ödenmesi gereken ana tutar, faiz ve takip için harcanan tüm giderler açık bir şekilde belirtilmektedir. Bu belgeyi düzenleme yetkisi icra takibi yapan icra dairesine aittir. Kısaca alacakları taraf borçlunun mal varlığı için borcunu ödeyip ödemeyeceğini öğrenmek için bu takibi yapmaktadır. Eğer mal varlığı bunu ödemeye yeterliyse gerekli talep oluşturularak malın satılması ve alacaklının hakkının ödenmesi sağlanmaktadır.

Aciz Vesikasının Türleri Nedir?

Aciz vesikası borç alacaklı ilişkisinin icraya gitmesi durumunda ortaya çıkan bir belgedir. Bu belge iki türlüdür. Geçici ve kesin olarak birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olmak işlerinizin düzgün bir şekilde yapılması açısından önemlidir.

  • Geçici Aciz Vesikası

Haciz işlemi sırasında borçlunun mal varlığının olduğu tespit edilip, ardından bu mal varlığını borcun tamamını karşılaşmaya yetmediği durumlarda geçicisi aciz vesikası düzenlenmektedir.

Örneğin alınacak tutarın miktarı 100 bin TL olsun. Borçlunun elinde 50 bin TL değerinde bir araç bulunuyor olsun, bu durumu belirtmek için geçici aciz vesikası oluşturulmaktadır. Bu taşınır veya taşınmaz malın borcu tam anlamıyla karşılayıp karşılamadığı ancak malın satışından sonra belli olmaktadır. Bu vesikanın verilme sebebi, gerektiğinde iptal davası açılabilme hakkının doğrulmasıdır.

  • Kesin Aciz Vesikası

Kesin aciz vesikası iki şekilde oluşmaktadır. Birden fazla alacaklı aynı anda borcunu talep ettiği durumda elde olan mal satılır, alacaklılara para pay edilir. Bu pay işlemi sonrasında alacağını tam anlamıyla birisi alamıyorsa kesin aciz vesikası düzenlenmektedir. Bu alacağın tam olarak alınamadığını belirtmek amacıyla yapılmaktadır.

İkinci kesin işlem durumunda haciz işleminde alacaklının borcunu tahsil edebileceği herhangi bir mal varlığı bulunmazsa, bunun açık belirtilmesi için aciz vesikası kesin hükmünde düzenlenmektedir. Bu durum yaşanırsa özel olarak alacaklı için bir aciz vesikası düzenlenerek verilmemektedir.

 

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × five =