Dünya Su Sorununa Yönelik Olarak Hangi Yöntemleri Uyguluyor?

birevim kredisiz ev

Su sorunu; tüm dünyayı tehdit eden oldukça önemli bir sorundur. İnsanların su kaynaklarını bilinçsizce kullanmasından dolayı ortaya çıkan su sorununun geçmişten beri var olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, dünya nüfusunun hızla artmasından dolayı artık çok daha önemli bir problem haline gelen su sorunu; gerekli önlemler alınmadığı takdirde ilerleyen yıllarda ciddi sonuçlar doğurabilir.

Su sorunu;  dünyanın her ülkesini olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemektedir. Bu noktada, ülkemizin de su sorununa yönelik olarak birtakım önlemler alması şarttır. Peki, ülke olarak neler yapabiliriz? Dünyada su sorununa yönelik olarak hangi önlemler alınıyor? Gelin hep birlikte bu konu hakkında değerlendirmeler yapalım!

Su Sorununu Çözmek Adına Alınan Önlemler Nelerdir?

Su tasarrufu yapabilmek ve suyun geri dönüşümünü sağlamak; su sorununun çözülmesi noktasında büyük önem taşımaktadır. Bu iki husus eyleme dökülebildiği takdirde dünyanın su sorunu ortadan kalkabilir. Bunun yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerinin su sorununun çözümüne yönelik olarak almış oldukları birtakım tedbirler bulunmaktadır.

1- Deniz suyunu tuzdan arındırarak kullanılır hale getirmek; su sorununun çözülmesi noktasında mantıklı duran bir yöntemdir. Bu işleme desalinasyon adı verilmektedir. Deniz suyunun içerisinde bulunan yüksek orandaki tuz molekülleri suda ayrıştırılmaktadır. Bu işlem sırasında membran teknolojisi kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda suyun iletkenlik değeri minimuma indirilmektedir. Bu noktada, membranın bir filtre olduğunu ve deniz suyuna uygulanan basıncın ardından bu filtrelerden geçen suyun tam anlamıyla arındırılmış olduğunu ifade etmek gerekir.

2- Su sorununu çözmek adına kullanılan yöntemlerden birisinin çok eski olduğunu ifade edebiliriz. Yağmur sularını biriktirerek kullanmak; neredeyse medeniyet tarihi kadar eskidir. Dünyanın her kıtasında yağmur sularının biriktirildiğini söylemek gerekir. Hatta, geçmişte, yağmur sularını depolamak adına sarnıç inşa edildiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra, su varilleri ve su tankları sayesinde yağmur suyu depolanarak kullanılmaktadır.

3- Su sorununu çözmek adına farklı yöntemlerin olduğunu da ifade etmek gerekir. Bunlardan birisi gri suyu arıtmaktır. Evsel atık suyun kanalizasyon suyu içermeyen kısmına gri su adı verilmektedir. Gri suyun geri dönüştürülebilir olması çok büyük bir avantajdır. Bu sayede, gerçek anlamda su sorununa bir çözüm bulunabilir. Gri suyu arıtmak için Membran Biyoreaktör adındaki arıtma teknolojileri kullanılmaktadır. Oldukça hijyenik prosesler sonucunda arıtılan gri su; tuvaletlerde ve çamaşır yıkama işlemlerinde kullanılmaktadır.

Gri suyun tekrar kullanılmasına yönelik sürecin genel arıtma teknolojilerine kıyasla çok daha uygun maliyetli olduğunu ifade etmek gerekir. Gri suya dair Avrupa’da yapılan çalışmalardan bir tanesi de yeşil binaların inşa edilmesi olmaktadır. Türkiye’de de yeşil bina projesinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

4- Su sorununu çözmek adına uygulanabilecek bir diğer yöntem ise atık suları geri kazanmaktır. Sanayide kullanılan suyun ileri arıtma sayesinde tekrar kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × two =